"Żeby zbudować wielką firmę musisz mierzyć wysoko."

Howard Schultz Właściciel Starbucks

Obszar 3 - Program start-up

Twoje korzyści

Zyski z obligacji partycypacyjnej przez cztery lata.
Zyski wypłacimy na koniec każdego roku do wskazanego przez Ciebie banku.
Śpij spokojnie, ryzyko jest po naszej stronie.

Startup - szansa na ekscytujące zyski

Kolejnym obszarem naszej działalności jest rynek tzw. start-upów, a więc przedsięwzięć posiadających pomysły i projekty przygotowanych do komercjalizacji. Projekty te są w pełni przygotowane pod względem merytorycznym, a posiadane kadry sprawiaja, że są gotowe do tego aby wdrożyć posiadany model biznesowy na szeroką skalę i w najbliższym czasie rozpocząć jego multiplikację na wielu rynkach.

Start-upy to również istniejące firmy na wstępnym etapie rozwoju, ale ze zorganizowaną strukturą wewnętrzną, kompetentnymi pracownikami, posiadające zwykle innowacyjny produkt, usługę lub też pomysł biznesowy, który być może jest już nawet częściowo skomercjalizowany, a który można
z powodzeniem skalować na wielu rynkach międzynarodowych.

Zazwyczaj start-upy nie posiadają odpowiednich środków finansowych na wdrożenie do masowej produkcji swojego produktu lub usługi oraz na dalszy rozwój swojego biznesu.
W dobie postępującej globalizacji oraz przy nieograniczonym dostępie do potencjalnych odbiorców pomysłu, start-upy należą obecnie do jednych z najbardziej efektywnych sposobów inwestowania kapitału.

Nawet kilkaset procent w skali jednego roku

Stopy zwrotu z trafionej inwestycji w start-up mogą wynosić kilkadziesiąt lub nawet kilkaset procent w skali jednego roku. Only Diamonds Polska, mając świadomość jak trudno jest zaistnieć tego rodzaju firmom na rynku głównie z powodu braku dostępu do stabilnego finansowania, wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i aktywnie wspiera tego rodzaju firmy własnym kapitałem.

Kompleksowa weryfikacja pomysłu

Nasi eksperci dokonują kompleksowej weryfikacji konkretnego pomysłu lub projektu biznesowego, przede wszystkim pod kątem jego potencjalnych szans na przyszły sukces rynkowy i na tej podstawie podejmują decyzję o skali zaangażowania kapitałowego.
W zamian za zaangażowanie kapitałowe oraz jednoczesne wsparcie merytoryczne obejmujemy pakiet udziałów lub akcji
w start-upie adekwatny do powierzonego kapitału, uprawniający nas do otrzymywania stałych dywidend z osiąganych zysków.

Zyski te stają się później podstawą do wypłaty odsetek z tytułu posiadanych przez naszych klubowiczów obligacji partycypacyjnych.