"Zmierzamy tam, gdzie jeszcze nikt nie był. Nie ma żadnego wzorca, nic do skopiowania. To sprawia, że jest to takie ekscytujące."

Ingvar Kamprad Założyciel sieci IKEA

Obszar 4 - Obrót nieruchomościami

Twoje korzyści

Zyski z obligacji partycypacyjnej przez cztery lata.
Zyski wypłacimy na koniec każdego roku do wskazanego przez Ciebie banku.
Śpij spokojnie, ryzyko jest po naszej stronie.

Obrót nieruchomościami - dynamiczne zyski dla klientów

Nowoczesny rynek nieruchomości stwarza obecnie wiele możliwości efektywnego ulokowania kapitału oraz jego szybkiego pomnażania. Inwestycje w segment rynku krótkoterminowego obrotu nieruchomościami stwarzają również możliwość uzyskiwania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z zaangażowanego kapitału.
Warunek - prawidłowe zarządzania polityką zakupową.

Klucz do osiągnięcia dobrych efektów 

Kluczem do osiągnięcia dobrych efektów finansowych jest przeprowadzenie precyzyjnej analizy potencjału każdej nabywanej nieruchomości w oparciu o takie czynniki jak m.in. odpowiednia lokalizacja, wieloletni potencjał miasta i regionu, stan techniczny nieruchomości, możliwości adaptacji pod działalność komercyjną czy też rynek potencjalnych nabywców. Czynniki te mają główny wpływ na powodzenie finansowe tego rodzaju inwestycji.

Zysk nawet w kilka miesięcy

Only Diamonds Polska w ramach tego obszaru działalności wyszukuje pojawiające się okazje oraz możliwości inwestycyjne na rynku krótkoterminowego obrotu nieruchomości. Pozyskujemy interesujące nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym lub też grunty inwestycyjne, które posiadają potencjalne wysokie perspektywy zwrotu z kapitału
w krótkim bo zaledwie kilkumiesięcznym horyzoncie czasu.

Jako aktywny uczestnik tego rynku kupujemy w atrakcyjnej lokalizacji polskich i europejskich miast oraz w okazyjnej cenie nieruchomości i po przeprowadzeniu niezbędnych prac adaptacyjnych mających na celu podniesienie ich standardu wystawiamy je ponownie na sprzedaż.

Profity dla naszych klientów

Dzięki temu wypracowujemy atrakcyjne i stabilne zyski podnosząc rentowność tego obszaru naszej działalności. Obszar ten daje również naszym klubowiczom możliwość współuczestniczenia w naszych działaniach w oparciu o posiadane obligacje partycypacyjne. Zyski osiągane przez Only Diamonds Polska stają się podstawą w obliczaniu wysokości uzyskiwanych odsetek z obligacji zgodnie
z głównymi założeniami pięcioletniego programu obligacyjnego.

Program ten oraz formuła naszego klubu daje jednocześnie pełne bezpieczeństwo naszym klubowiczom, którzy uczestniczą w nieograniczonych zyskach Only Diamonds Polska nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka.