"Kreujemy szanse na wysokie zyski dla naszych klientów dzięki inwestycjom w innowacyjne przedsiębiorstwa."

Jarosław Maroń Prezes Only Diamonds Polska

Obszar 2 - inkubator przedsiębiorczości

Twoje korzyści

Zyski z obligacji partycypacyjnej przez cztery lata.
Zyski wypłacimy na koniec każdego roku do wskazanego przez Ciebie banku.
Śpij spokojnie, ryzyko jest po naszej stronie.

Szansa na duże zyski dla naszych klientów - inwestujemy w innowacyjne przedsiębiorstwa.

Jednym z kluczowych obszarów prowadzonej przez nas działalności inwestycyjnej jest aktywne angażowanie kapitału
w innowacyjne przedsiębiorstwa będące na wczesnym etapie rozwoju, a nawet jeszcze w fazie zaawansowanego pomysłu. Filozofią naszych działań w tym obszarze jest realne wsparcie każdej firmy, która jest autorem pomysłu o wysokim potencjale na ostatnim etapie planowania lub też już opatentowanego
i gotowego do wdrożenia produktu bądź usługi, a nie ma wystarczających środków finansowych na jego komercjalizację.

Wysokie stopy zwrotu w przyszłości

Koncentrujemy się na takich sektorach gospodarki jak nowoczesne technologie internetowe, opatentowane czy też przygotowane do wdrożenia projekty biznesowe z różnych perspektywicznych sektorów gospodarki. W sferze naszych zainteresowań są medycyna, technologie komunikacyjne, nowoczesne konały dystrybucji, dające szanse na nieprzeciętnie wysokie stopy zwrotu w przyszłości.

Jesteśmy bezpośrednim inwestorem kapitałowym

Jesteśmy bezpośrednim inwestorem kapitałowym w stworzonym przez nas inkubatorze przedsiębiorczości. Jego głównym celem jest wsparcie kapitałowe i merytoryczne zarówno przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej chcących wprowadzić nową technologię lub nowy produkt na rynek, jak również zupełnie nowych projektów poszukujących elastycznego kapitału na komercjalizację pomysłu oraz dalszy rozwój przedsięwzięcia.

Pozyskujemy dodatkowe środki zewnętrzne

W ramach inkubatora pozyskujemy również dodatkowe środki zewnętrzne na wsparcie projektów m.in. pochodzące z unijnych programów wsparcia innowacji polskiej gospodarki. W ramach szerokiego wsparcia kapitałowego obejmujemy część udziałów lub akcji takich spółek zwiększając ich potencjał do osiągania długoterminowych zysków. Podnosimy skutecznie ich realną wartość rynkową i już po uruchomieniu przedsięwzięcia czerpiąc jednocześnie wymierne korzyści z tytułu uzyskiwanych dywidend.

Na jak długo się angażujemy?

Nasz średni horyzont inwestycyjny w tego rodzaju projekty wynosi od 2 do 4 lat. Zyski dywidendowe z posiadanych udziałów lub akcji posiadanych w naszym portfelu spółek oraz
z ewentualnej sprzedaży części lub całości aktywów stają się podstawą do wypłaty odsetek z tytułu posiadanych przez naszych klubowiczów obligacji partycypacyjnych.

Dzięki temu nasi klubowicze mają kolejną szansę na czerpanie korzyści finansowych z posiadanych obligacji.