Exclusive Only Diamonds Club jest prowadzony przez Only Diamonds Sp. z o.o.. Strona klubu znajduje się tutaj.

Regulamin Exclusive Only Diamonds Club

Definicje

REGULAMIN KLUBU
“Exclusive Only Diamonds Club”
( zwany dalej: Regulamin)

Definicje:

Partner Strategiczny - Only Diamonds LTD s siedzibą Craven House 40-44 Uxbridge Road Ealing London United Kingdom W5 2BS, zarejestrowana przez Companies House pod numerem 10157579, NIP: PL 326 316 34 81. Partner Strategiczny jest sprzedawcą diamentów / brylantów inwestycyjnych.

Partner Główny - Only Diamonds Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul Generała Jankego 120/11 , NIP 954 277 09 11:, REGON: 36583545000000 , zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Viii Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000646327, z którym Partner Strategiczny zawarł umowę o współpracy. Partner Główny jest organizatorem i zarządcą Exclusive Only Diamonds Club zwanego dalej Klubem.

Partner - inne podmioty współpracujące z Partnerem Głównym.

Uczestnik Klubu - przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, fundacja, jak również każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia warunki zawarte w punkcie II. Uczestnik jest członkiem Klubu.

Wniosek - formularz zgłoszeniowy składany celem przyjęcia do Klubu Rabat - upust od ceny standardowej, dodatek, inna gratyfikacja dla Uczestnika Klubu udzielana przez Partnera.

Rabat - upust od ceny standardowej, dodatek, inna gratyfikacja dla Uczestnika Klubu udzielana przez Partnera.

I. Postanowienia Ogólne
II. Uczestnictwo – nabycie i utrata
III. Karta klubowa
IV. Strona www
V. Przyznawanie Punktów
VI. Prawo Uczestnika do objęcia obligacji
VII. Obligacje korporacyjne o stałym kuponie
VIII. Obligacje partycypacyjne
IX. Inne oferty Klubu i Partnerów
X. Dane osobowe
XI. Rezygnacja z uczestnictwa
XII. Zmiana Warunków Uczestnictwa
XIII. Reklamacje
XIV. Zakończenie Programu
XV. Obowiązywanie Regulaminu