"Diamenty są najlepszym przyjacielem nie tylko kobiety."

Jaroslaw Maroń Prezes Only Diamonds Polska Sp. z o.o.

Diamenty inwestycyjne – zabezpieczenie z zyskiem

Twoje korzyści

Odporność diamentów na zawirowania związane z rynkami inwestycyjnymi. Diamenty nie podlegają spekulacji.
Mobilność przedmiotu inwestycji. Klient może dowolnie transportować swoje diamenty.
Wraz z diamentem otrzymujesz prawo uczestnictwa w pięcioletnim Programie Obligacyjnym.

Gwarantowane 5% zysku z obligacji jednorocznej po pierwszym roku.
Zyski z obligacji partycypacyjnej przez kolejne cztery lata.

 

Dlaczego diamenty są tak pożądaną inwestycją?

Diamenty inwestycyjne należą od lat do jednych z najlepszych średnio i długoterminowych lokat kapitału gwarantującą przy tym bezpieczeństwo oraz stabilną stopę zwrotu.
Stanowią one także idealne zabezpieczenie finansowej przyszłości ze względu na swoją mobilność oraz to, że utrzymują ponadczasową wartość w każdym zakątku świata, niezależnie od szerokości geograficznej. 

Mało znaczy dużo

Naturalne diamenty o przeznaczeniu inwestycyjnym stanowią zaledwie około 5% światowych zasobów oszlifowanych diamentów.
Te o wysokiej jakości w latach 2009-2014 zdrożały średnio o około 5-6% w skali roku przy bardzo niskim poziomie zmienności cen. Złoto czy srebro na tym tle wypada o wiele gorzej.

Podaż w dół, ceny w górę

W kolejnych latach podaż diamentów o najwyższych parametrach ze względu na naturalne ograniczenia związane z wyczerpywaniem się światowych zasobów będzie spadać. Jednocześnie wzrastająca niepewność geopolityczna oraz zawirowania na światowych rynkach finansowych sprawiają, że popyt na diamenty inwestycyjne znacząco wzrośnie. Skutkiem tego będzie prawdopodobny wieloletni stabilny wzrost wartości tego surowca na świecie w tempie jeszcze wyższym niż obecnie.

Gwarancja stabilnego wzrostu - 4c

Gwarancją stabilnego wzrostu wartości kapitału ulokowanego w naturalne diamenty inwestycyjne jest zachowanie żelaznej zasady kierowania się przy ich zakupie indywidualnymi właściwościami, określonymi w klasyfikacji 4C. Indywidualne właściwości 4C decydujące o wartości diamentu to barwa, czystość, karat oraz szlif.
Diamenty o najwyższych parametrach według klasyfikacji 4C należą do kamieni spotykanych najrzadziej i co za tym idzie najdroższych.

Piąte C, czyli certyfikat

Diamenty inwestycyjne powinny posiadać również certyfikaty autentyczności. Liczące się instytuty to: Gemological Institute of America (GIA), HRD Antwerp lub też International Gemological Institute (IGI).

Poznaj 4C i czołowe instytuty certyfikujące diamenty